Επικοινωνία

Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών:

Για πληροφορίες , συμβουλές και παρατηρήσεις σχετικά με τα προϊόντα, επικοινωνήστε, χωρίς χρέωση,  με την γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλ. 800 11 70800.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Henkel Hellas S.A
Κύπρου 23,
183 46 ,Μοσχάτο
Αθήνα

Email: